Witamy!

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

                                                                                                   Ksiądz Jan Twardowski

The Jan Twardowski Supplementary School in Brooklyn, Inc. -Polska  Szkoła Dokształcająca im. Księdza Jana Twardowskiego na Brooklynie przyjmuje wszystkich uczniów bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość czy pochodzenie etniczne i zapewnia im równy dostęp do wszelkich programów i zajęć. Szkoła nie dyskryminuje uczniów ze względu na ich rasę, kolor skóry, narodowość i pochodzenie etniczne i zapewnia im równouprawnienie w dostępie do edukacji, do programów sportowych i innych programów oferowanych uczniom oraz podczas rejestracji do szkoły i  w procesie udzielania pomocy materialnej.

Głównym celem naszej szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, zapoznanie ich z kulturą polską i jej tradycjami. Program nauczania jest dostosowany do potrzeb dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego, w klasach od przedszkola do klasy  8. W  starszych klasach prowadzimy  zajęcia z historii i geografii Polski.

The Jan Twardowski Supplementary School in Brooklyn,Inc. invites all students willing to learn Polish language.

NOTICE OF NONDISCRIMINATORY POLICY TOWARDS STUDENTS

The Jan Twardowski Supplementary School in Brooklyn, Inc. admits students of any race, color, national and ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at the school. It does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin in administration of its educational policies, admissions policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs.

The main goal of our school is to teach children Polish language, making them familiar with Polish culture and its traditions. The curriculum is tailored to the needs of children learning Polish as a second language in classes from 0 to 8 with the essential elements of geography and Polish history.

Nasza szkoła oferuje  lekcje Religii i przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania  oraz  do egzaminu Regents z j. polskiego.

Zajęcia odbywają się w soboty od godz.9:00 do 1:30, w klasach szkoły katolickiej i prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Szkoła dysponuje własną biblioteką, oferuje smaczne posiłki, organizuje zabawy oraz przygotowuje mnóstwo różnych niespodzianek. 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, w której staramy się wcielać idee naszego patrona Księdza Jana Twardowskiego, ucząc dzieci tolerancji, szacunku dla ludzi oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

mgr Małgorzata Kamińska

dyrektor szkoły

Classes are held on Saturdays from 9:00 to 1:30 p.m. in the classrooms at St. Mary Mother of Jesus Catholic School / St. Peter Academy and they are run by highly qualified teachers.

Our School prepares students for First Holy Communion, Confirmation, and the LOTE Exam from Polish.

The school has its own collection of books, available for students to take home , organize games, contests, and prepares a lot of different surprises.